W ramach oceny jakości współpracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ze szkołami, w zakresie dotyczącym formułowania zaleceń w opiniach i orzeczeniach, chcemy zapytać o ich zrozumiałość i przydatność dla Państwa jako rodziców i nauczycieli. Dlatego też prosimy o odpowiedź na poniższe pytania.

AKIETA DO WYPEŁNIENIE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

text documentDLA RODZICÓW

  text documentDLA NAUCZYCIELI

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................