1. DEPRESJA U DZIECI I MŁODZIEŻY (ML)

https://forumprzeciwdepresji.pl/depresja/kazdy-moze-miec-depresje/depresja-u-dzieci-i-mlodziezy

2.Depresja u dzieci i młodzieży - co powinno nas niepokoić, kiedy
reagować, gdzie szukać pomocy (ML)
https://portal.librus.pl/rodzina/artykuly/depresja-u-dzieci-i-mlodziezy-co-powinno-nas-niepokoic-kiedy-reagowac-gdzie-szukac-pomocy

3. Wskazówki, które ułatwią życie dziecka z ADHD oraz osób z jego
najbliższego otoczenia. (ML)

http://www.poradnia.bydgoszcz.pl/index.php/specjalne-potrzeby-edukacyjne/34-wskazowki-ktore-ulatwia-zycie-dziecka-z-adhd

4. Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole i przedszkolu. (ML)

http://bc.ore.edu.pl/Content/198/07ore_leki.pdf
  5.Lęki dziecięce (ML)
http://www.pppboleslawiec.pl/index.php/materialy/artykuly/59-leki-dzieciece

6. Nieśmiałość u dzieci - jak uczyć dziecko pewności siebie? (ML)
http://www.pppkolo.szkolnastrona.pl/a,2,niesmialosc-u-dzieci-jak-uczyc-dziecko-pewnosci-siebie

7. Psychologiczne problemy okresu dojrzewania (ML)
https://www.pppwalcz.com/porady/porady-psychologa/psychologiczne-problemy.html

Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży w dobie pandemii koronawirusa (COVID - 19)
Opracowała Mariola Leonowicz
Artykuł ukazał się w Biuletynie Informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni Nr 9/117 grudzień 2021, w dziale Zdrowie

Dzieci w dobie pandemii
Rozmowa z Agnieszką Dymarską, psychologiem