Zadania realizowane przez logopedów w poradni :

 • logopedyczne badania przesiewowe w placówkach nie zatrudniających logopedy w ramach programu profilaktyki zaburzeń mowy

 • diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy i języka – brak mowy, opóźnienia w rozwoju mowy, dyslalia, rozszczep wargi i/lub podniebienia, jąkanie wczesnodziecięce i inne,

 • diagnoza i terapia zaburzeń kompetencji językowych w przebiegu chorób neurologicznych u dzieci w tym – alalia, afazja, dysartria, dysfagia, mózgowe porażenie dziecięce, oligofazja, całościowe zaburzenia rozwoju autyzm i zespół Aspergera, i inne,
 • wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka w tym dziecka z ryzyka okołoporodowego,

 • wspomaganie rozwoju mowy dziecka w przebiegu opóźnień w nabywaniu kompetencji komunikacyjnych u dzieci z prawidłowym rozwojem psychoruchowym z izolowanym ORM,

 • diagnoza i terapia zaburzeń funkcji pokarmowych – połykanie, gryzienie, żucie ,

 • diagnoza nieprawidłowości w budowie i rozwoju narządów artykulacyjnych,

 • przesiewowe badania percepcji słuchowej z zastosowaniem programu multimedialnego

 • prowadzenie  zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami mowy i integracji sensomotorycznej ,

 • konsultacje dla nauczycieli i rodziców dotyczące profilaktyki oraz zaburzeń w rozwoju mowy i języka u dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodszym wieku szkolnym,

 • prowadzenie warsztatów tematycznych oraz pogadanek dla rodziców i nauczycieli w zakresie profilaktyki oraz zaburzeń w rozwoju mowy i języka u dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodszym wieku szkolnym.