Realizując zadania wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa publikujemy informacje na temat zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz porady jak zabezpieczyć się przed tymi zagrożeniami.

Cyberbezpieczeństwo zgodnie z obowiązującymi przepisami to „odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy” (art. 2 pkt 4,  Dz.U.2020.1369 t.j. z dnia 2020.08.11).

https://www.gov.pl/web/mswia/cyberbezpieczenstwo

 

Dzieci w świecie gier komputerowych

FOMO i nadużywanie nowych technologii. Poradnik dla rodziców

Szkodliwe treści w internecie. Poradnik dla rodziców

Nastolatki i gry cyfrowe. Poradnik dla rodziców

Włącz blokadę na nękanie. Poradnik dla rodziców